Hitri kontakt

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8,
Sl-2380 Slovenj Gradec
068 138 909
info(at)rrt-koda.si
POVPRAŠEVANJE

Energetska izkaznica Izdelava in izdaja EI

Kaj je energetska izkaznica?
Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Zakaj energetska izkaznica?
Energetska izkaznica je namenjena kupcu/najemniku nepremičnine. Podatki na izkaznici mu povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba, ki jo kupuje/najema (kakšna je raba energije in katere so predvidene izboljšave za boljšo energijsko učinkovitost stavbe). Tako energetska izkaznica ščiti kupca na način, da ta ne bi kupoval stavbe brez ustreznih informacij o njenem energetskem stanju.

Energetski razredi:
Razred A1: od 0 do 10 kWh/m2 letno
Razred A2: od 10 do 15 kWh/m2 letno
Razred B1: od 15 do 25 kWh/m2 letno
Razred B2: od 25 do 35 kWh/m2 letno
Razred C: od 35 do 60 kWh/m2 letno
Razred D: od 60 do 105 kWh/m2 letno
Razred E: od 105 do 150 kWh/m2 letno
Razred F: od 150 do 210 kWh/m2 letno

Namen energetske izkaznice je izpostaviti energetsko učinkovitost objekta, kot eno izmed bolj pomembnih lastnosti. Na podlagi izkaznic je mogoče ločiti stavbe glede na njihovo energetsko učinkovitost, kar se nedvomno odraža tudi na tržni vrednosti posamezne stavbe. Kupec ima tako jasno sliko kakšno stavbo kupuje in kakšni bodo stroški povezani z bivanjem v tem objektu. V sklopu energetske izkaznice je tudi seznam priporočil za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, ki je lastniku objekta v pomoč pri odločitvah za investicijo.

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?
Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.

Komu je energetska izkaznica namenjena?
Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Računska ali merjena izkaznica?

Na podlagi računske energetske izkaznice lahko izračunamo priporočene ukrepe in njihove vračilne dobe. Lahko izračunamo ali se bolj splača menjati okna ali izolirati podstrešje.

Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi računov za energijo za zadnja 3 leta. Rezultati so odvisni od življenjskega sloga bivšega lastnika. Več povedo o lastniku kot o stavbi.

Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica (na kratko rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo.
Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe.
Pri računski energetski izkaznici ne upoštevamo vpliv uporabnika stavbe.
Računska metodologija je enaka kot pri računanju rabe energije stavbe  za PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja).
Računamo s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe).
Tako lahko primerjamo stavbe med seboj.

Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica (na kratko mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam. Namenjena je samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, saj se pri prodaji/najemu menjavi lastnika/najemnika omenjene stavbe način njene uporabe bistveno ne spremeni. (Če hotel, šola, pisarne ali trgovski center zamenjajo lastnika, se način uporabe, ki vpliva na rabo energije ne bo bistveno spremenil):

  • notranja temperatura (notranje temperature v nestanovanjskih stavbah so večino regulirane, predpisane)
  • urnik uporabe (od 8 h do 16 h in čez vikende zaprto)

Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker se pri zamenjavi lastnika lahko bistveno spremeni način uporabe take stavbe. Zato je pri stanovanjskih stavbah predpisana računska energetska izkaznica.

Pri računski energetski izkaznici izračunamo porabo energije tako, da upoštevamo ogrevanje prostorov na 20°C pri vseh stavbah. Tako izključimo vpliv bivšega lastnika. Tako lahko tudi stavbe primerjamo med seboj.

Zakonodaja

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)).

Kot pravi veljavni energetski zakon (EZ-1), je energetska izkaznica stavbe javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 341. člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

  • Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20).
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 92/2014, z dne 19.12.2014), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS, št. 23/2013), kjer je dodana nova Priloga 4 – Obrazec izkaznice neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2010, ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.

Posvetujete se z izkušenim strokovnjakom Pošlji povpraševanje

RRT KoDa
RRT KoDa , raziskave, razvoj, tehnologija d.o.o.
Strnadova ulica 8
Sl-2380 Slovenj Gradec
068 138 909